Great Care Home 

เรามีความภูมิใจที่จะสร้างสถานที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานการพยาบาล  และการดูแลที่อบอุ่น ใกล้ชิดชุมชน อีกทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นวิถีชีวิตแบบล้านนาที่ผู้สูงอายุของที่นี้มีอายุที่ยืนยาวและมีความสุข

บริการของเรา

ห้องพักระยะยาว

เรามีบริการให้ท่านมีผู้ดูแลส่วนตัว 24 ชั่วโมงทุกวัน ผู้ดูแลของเราได้ผ่านการเรียนและฝึกอบรมเป็นผู้ดูแลโดยสถานบันอันมีชื่อเสียงของประเทศไทย

กิจกรรมที่ให้บริการในสถานที่

เรามีสระว่ายน้ำให้ท่านได้ออกกำลังการ การทำสวน กายบริหารโดยนักกายภาพบำบัด บริการนวดโดยผู้ชำนาญการมีนวดแผนไทย

การทำกิจกรรมนอกสถานที่

Shopping ในห้างสรรพสินค้า และร้านค้าชุมชน, ดูหนัง, ร้องเพลงคาราโอเกะ, ไปสถานที่ท่านนับถือ อาทิ โบสถ์, มัสยิด,วัด อื่นๆ

ด้านสุขภาพ

ดูแลสุขภาพของท่านโดยพยาบาลผู้ชำนาญการของเรา เราสามารถส่งตัวท่านไปโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในเชียงใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

แกลอรี่รูปภาพ

เชียงใหม่

สถานที่แนะนำในจังหวัด

ข่าวสารและกิจกรรม